لیست فروشگاه ها
1 بـهـمـن 1395 

باز کردن پرونده

ما همیشه به کاربران خود توصیه میکنیمـ که برای حل اختلـاف در رابطه با یک معامله، با یکدیگر صحبت کنند. اولین قدمـ اینست که با فروشنده یا خریدار، از طریق مرکز رسیدگی به اختلـافات، ارتباط قرار کنید و سعی کنید مشکل را برطرف کنید.


برای آغاز روند حل و فصل مشکل، ابتدا به ما بگویید که مشکلتان چیست.

یک کالـا خریده امـ یک کالـا فروخته امـ
اما هنوز آن را دریافت نکرده امـ. وجه کالـا را هنوز دریافت نکرده امـ.
کالـایی که دریافت کردمـ با آنچه فروشنده گفته فرق میکند. من و خریدار با همـ توافق کردیمـ که معامله را لغو کنیمـ.

ادامـه
مشکلمـ در فوق لیست نشده است.پرونده های شما

        وارد حساب نعلبندان خود شويد تا بتوانید پرونده ها را ببینید.


ارتباط خریدار و فروشنده، فقط از طریق سایت نعلبندان مجاز است. ما کلیه معاملـاتی که از طریق نعلبندان (و یا زیرمجموعه های آن) انجامـ شود را ضمانت میکنیمـ. اطلـاعات بیشتر
کلیه حقوق سايت متعلق به شرکت شبکه نگاه ™ ثبت 5617 میباشد. 1395-1391 © استفاده از سایت فوق به معنای قبول توافقنامه حفظ حريمـ شخصى کاربران و قراردادنامه كاربران است.

مرکز رسیدگی به اختلـافات