ما اجازه نمیدهیمـ که خریداران و فروشندگانی که در سایت نعلبندان یکدیگر را پیدا میکنند کار خرید و فروش را در خارج از نعلبندان انجامـ دهند. همچنین خریداران و فروشندگان حق ندارند با استفاده از اطلـاعاتی که از نعلبندان به دست میآورند با یکدیگر تماس بگیرند. اگر شما درخواستی برای تماس در خارج از نعلبندان دریافت کردید لطفا به ما گزارش کنید.

چرا نعلبندان اجازه ارتباط خریدار و فروشنده را نمیدهد؟
نعلبندان پلی ارتباطی بین خریدار و فروشنده ایجاد میکند. برای آنکه معامله ای انجامـ شود باید دو طرف معامله به همـ اعتماد کنند و نعلبندان این اعتماد را ایجاد میکند (دقیقا مشابه کاری که یک آژانس معاملـات ملکی انجامـ میدهد). پس از ایجاد اعتماد، باید روالی وجود داشته باشد که خریدار بتواند وجه کالـا را پرداخت کرده و فروشنده نیز وجه را دریافت کند. در این مورد نیز نعلبندان واسطه است.

نعلبندان برای حفظ منافع خود (کارمزد دریافتی از فروشنده)، اجازه خرید و فروش در خارج از سایت را نمیدهد. ارتباطی که بین خریدار و فروشنده انجامـ میشود باید از طریق سایت نعلبندان صورت گیرد چرا که نعلبندان واسطه ای برای ارتباط آن ها بوده و تا پایان معامله نیز واسطه خواهد بود.

در طی فرآیند خرید کالـا، نعلبندان از طریق SMS، ایمیل و ارسال پیامـ، همـ با خریدار و همـ با فروشنده در ارتباط خواهد بود و آن ها را از جزئیات معامله مطلع میسازد. همچنین نعلبندان پس از قطعی شدن خرید کالـا و دریافت وجه از خریدار، شماره همراه خریدار را به فروشنده میدهد تا در صورت نیاز با وی ارتباط برقرار کند.