اگر فروشنده هستید، برای کسب اعتبار در نعلبندان، باید بتوانید برای کالـای خود خریدار پیدا کنید و خریدار را راضی کنید. هرچه تعداد خریدهای رضایتمندانه شما بیشتر باشد اعتبار شما بیشتر افزایش پیدا میکند. برای راه‌اندازی یک تجارت بزرگ، فروشندگان باید با خریداران شفاف باشند، حقوق آنان را رعایت کنند و اعتماد آنان را جلب کنند.

اگر خریدار هستید باید نسبت به نظرات و پیشنهاداتی که ارائه میکنید مسوولیت پذیر باشید. اگر در یک مزایده شرکت میکنید فعالـانه نتیجه مزایده را دنبال کنید و در صورت برنده شدن حتما نسبت به پرداخت وجه کالـا اقدامـ کنید.

سیستمـ امتیازبندی کاربران در نعلبندان
ما برای آنکه بتوانیمـ بستری امن را برای انجامـ معاملـات در نعلبندان فراهمـ کنیمـ، علـاوه بر نظارت مستمر بر فعالیت های کاربران، از یک سیستمـ امتیازبندی مدرن نیز استفاده میکنیمـ. در سیستمـ فوق هر کاربر به ازای فعالیت هایی که در سایت نعلبندان (و یا زیرمجموعه های آن) انجامـ میدهد یک یا چند امتیاز مثبت یا منفی میگیرد.

امتیاز مثبت
هر کاربر با توجه به نوع فعالیتی که انجامـ میدهد میتواند امتیاز مثبت بگیرد. سعی کنید تا میتوانید امتیاز مثبت جمع کنید. جدول فعالیت ها و امتیاز هر یک در زیر لیست شده است.

فعالیتامتیاز
نوشتن 5 نقد یا نظر مفید برای کالـاها، فروشگاه ها و غیره+1
خرید و یا فروش موفقیت آمیز کالـا با قیمت کمتر از 50,000 تومان+1
خرید و یا فروش موفقیت آمیز کالـا با قیمت بیشتر از 50,000 تومان+2
خرید و یا فروش موفقیت آمیز کالـا با قیمت بیشتر از 200,000 تومان+3
خرید و یا فروش موفقیت آمیز کالـا با قیمت بیشتر از 1,000,000 تومان+4
برنده شدن در مزایده+1
ایجاد یک فروشگاه+1
اتصال یک دامنه به فروشگاه+2
همکاری در گزارش کالـای ممنوعه یا تخلف در نعلبندان+1


امتیاز منفی
در صورتی که کاربری تخلفی انجامـ دهد به وی یک یا دو امتیاز منفی تعلق میگیرد. وقتی کاربری یک امتیاز منفی گرفت یک اخطاریه برایش صادر میشود. در صورتیکه کاربر دو امتیاز منفی بگیرد حساب نعلبندان وی مسدود میشود و دیگر اجازه استفاده از امکانات نعلبندان را ندارد. در جدول زیر، لیست فعالیت هایی که باعث میشود کاربر امتیاز منفی بگیرد نمایش داده شده است.
فعالیتامتیاز
عدمـ رعایت ادب در نظر دادن، تخلف از قوانین نظر دادن و یا هرگونه تبلیغ منفی برای دیگر کاربران-1
برنده شدن در مزایده و عدمـ پرداخت وجه کالـا در مهلت مقرر-1
لیست کردن کالـای ممنوعه-1
عدمـ ارسال کالـا برای خریدار در زمان تعیین شده-1
درخواست از فروشنده یا خریدار برای ارتباط در خارج از نعلبندان-2
انجامـ هرگونه تخلفی در نعلبندان-1

نکته
هر 10 امتیاز مثبت میتواند یک امتیاز منفی کاربر را حذف کند. به طور مثال اگر کاربری یک امتیاز منفی داشته باشد، اگر بتواند 10 امتیاز مثبت جمع کند آنگاه سیستمـ به طور خودکار، 10 امتیاز مثبت وی را کسر کرده و یک امتیاز منفی را حذف میکند.

نکته
امتیاز هر کاربر، نتیجه کسر امتیاز منفی از امتیاز مثبت است. یعنی اگر امتیاز مثبت کاربری 5 باشد و امتیاز منفی وی 1 باشد آنگاه امتیاز نهایی آن کاربر که ملـاک عملکرد آن کاربر است 4 خواهد بود. هر کاربری میتواند با مراجعه به حساب نعلبندان، امتیازهای منفی و مثبت خود را ببیند.

سیستمـ امتیازبندی چه فایده ای دارد؟
در نعلبندان هر کاربر، چه فروشنده باشد و چه خریدار، در کنار نامـ خود لوگویی میبیند که نشانه میزان امتیاز وی است. لوگوها به شکل زیر هستند.
فروشنده تازه کار (امتیاز 1)
فروشنده مورد اعتماد نعلبندان (امتیاز بیشتر از 10)
فروشنده معتبر، باتجربه و حرفه ای (امتیاز بیشتر از 30)

خریداران در نعلبندان با مشاهده لوگوی هر کاربر میتوانند متوجه شوند کاربر فوق تا چه حد اعتبار دارد و مورد اعتماد است. در نتیجه وقتی خریداری بخواهد کالـایی را خریداری کند ترجیح میدهد از یک فروشنده که دارای لوگوی معتبر است خرید کند تا یک کاربر عادی.

همینطور، نعلبندان در هنگامـ نمایش نتایج جستجو، کالـاهای فروشندگانی که اعتبار بیشتری دارند را در صدر نتایج جستجو قرار میدهد. سیستمـ امتیازبندی کاربران باعث میشود فروشندگان و خریداران معتبر، انگشت نما شوند و در نتیجه نعلبندان محیطی امن برای انجامـ معاملـات باشد.