شما میتوانید با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ها، وجه کالـا ها را در نعلبندان بپردازید و یا اعتبار حساب خود را افزایش دهید. مزیت این روش در آنست که پرداخت سریعا انجامـ شده و کالـا برای شما رزرو میشود. این شیوه پرداخت مخصوصا برای کالـا هایی که تخفیف دارند و تخفیفشان رو به پایان است و باید وجه آن ها سریعا پرداخت شود مفید است.

برای انجامـ یک پرداخت آنلـاین، موارد زیر مورد نیاز است.

یک عابرکارت که به شبکه شتاب متصل باشد.

رمز اینترنتی عابرکارت

کد CVV2 و یا همان رمز دومـ کارت

تاریخ انقضاء کارت که معمولـا در روی کارت درج شده است.

اگر رمز اینترنتی کارت و یا کد CVV2 را در اختیار ندارید کافیست به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک خود مراجعه کنید و با وارد کردن عابرکارت به داخل دستگاه و انتخاب گزینه دریافت رمز اینترنتی این اطلـاعات را دریافت کنید. اگر تاریخ انقضاء کارت خود را ندارید و روی کارت نیز درج نشده است، میتوانید آن را با مراجعه به بانک دریافت کنید.

برای پرداخت وجه و شارژ حساب خود در نعلبندان، در بالـای صفحه، منوی حساب شما را باز کنید و گزینه شارژ حساب اعتباری را انتخاب نمائید. در صفحه بعد روی گزینه پرداخت آنلـاین با کارت های شبکه شتاب کلیک کنید.

راهنمای دریافت رمز دومـ خرید اینترنتی
برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی توسط کارت‌ های خودپرداز (ATM) تمامـ بانک‌ ها، نیاز به دریافت رمز دومـ (CVV2) و تاریخ انقضای کارت خود هستید. چنانچه شما دارای یکی از کارت‌ های خودپرداز بانک‌ های دولتی یا خصوصی کشور هستید، بسادگی می‌توانید با استفاده از دستورالعمل‌ های زیر برای کارت خود رمز دومـ پرداخت اینترنتی تهیه نمایید.

بانک ملی
ملی کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملی قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دومـ کارت را انتخاب کنید.
رمز دومـ کارت مورد نظرخود را حداقل در 5 و حداکثر در 12 رقمـ وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
پس از انجامـ موفقیت آمیز عملیات، رمز دومـ کارت شما فعال شده و باید به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک ملی CVV2 عدد چهار رقمی چاپ شده در پشت کارت بر روی نوار سفید رنگ است. تاریخ انقضای کارت بر روی آن حک شده است.

بانک ملت
ملت کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملت قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.
رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در 4 و حداکثر در 12 رقمـ وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نمایید. پس از انجامـ موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده که باید به خاطر بسپارید و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل میگردد.
توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک ملت CVV2 عدد سه رقمی چاپ شده پشت کارت است.

بانک سامان
کارت بانک سامان خود را در پایانه خودپرداز بانک سامان قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید تایید را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
یک رمز چهار رقمی وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نمایید.
پس از انجامـ موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده که باید به خاطر بسپارید و کد سه رقمی کارت CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.
توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک سامان CVV2 این کد عدد سه رقمی حک شده بر روی کارت میباشد.

بانک پاسارگاد
پاسارگاد کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک پاسارگاد قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
رمز اینترنتی کارت مورد نظر خود را حداقل در 4 و حداکثر در 12 رقمـ وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.
پس از انجامـ موفقیت آمیز عملیات، رمزاینترنتی کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید. توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک پاسارگاد CVV2 عدد سه رقمی چاپ شده در پشت کارت که زیر نوار مشکی رنگ میباشد.

بانک صادرات
کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادرات قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دومـ کارت را انتخاب کنید.
رمز دومـ کارت مورد نظرخود را حداقل در 5 و حداکثر در 12 رقمـ وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.
پس از انجامـ موفقیت آمیز عملیات، رمز دومـ کارت شما فعال شده و باید به خاطر بسپارید.توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک صادرات پارامتر CVV2 عدد چهار رقمی است.

بانک اقتصاد نوین
کارت بانک اقتصاد نوین خود را در پایانه خودپرداز بانک اقتصاد نوین قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
یک رمز چهار رقمی وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
پس از انجامـ موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضا آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.
توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک اقتصاد‌نوین CVV2 عدد چهار رقمی نوشته شده در پشت کارت روی نوار سفید رنگ میباشد.

بانک کارآفرین
کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کارآفرین قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دومـ کارت را انتخاب کنید.
رمز دومـ کارت مورد نظرخود را حداقل در 5 رقمـ وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید. پس از انجامـ موفقیت‌آمیز عملیات، رمز دومـ کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک کارآفرین CVV2 عدد سه رقمی نوشته شده در روی کارت می‌باشد. مشترکین قدیمی، که کارتشان هیچ یک از این ویژگی‌ ها را ندارد و با مراجعه به شعب بانک کارآفرین می‌توانند نسبت به تعویض کارت اقدامـ نمایند.

بانک کشاورزی
کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کشاورزی قرار دهید.
رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دومـ کارت را انتخاب کنید.
رمز دومـ کارت مورد نظرخود را حداقل در 5 رقمـ وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستمـ رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.
پس از انجامـ موفقیت‌آمیز عملیات، رمز دومـ کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌ های بانک کشاورزی CVV2 عدد سه رقمی نوشته شده در پشت کارت میباشد.

مشکلـات احتمالی پرداخت اینترنتی
سیستمـ پرداخت اینترنتی توسط بانک های عامل به گونه ای طراحی شده است که همـ ایمن باشد و همـ ساده و کمترین نیاز به راهنمایی را برای خریدار ایجاد نماید. اما با این وجود برخی اوقات ممکن است مسائلی در هنگامـ خرید اینترنتی به وقوع بپیوندد.
مثلـاً ممکن است در هنگامـ پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجامـ شود.
معمولـاً بدترین حالتی که ممکن است به وقوع بپیوندد این است که پول از حساب شما کسر شود، ولی به حساب فروشنده واریز نشود. اما نگران نباشید. در این حالت معمولـاً پول شما در حساب های واسط بانک است.
نهایتاً خود بانک باید مغایرت ها را رفع کند. منتظر بمانید و اگر تا 48 ساعت پول به حسابتان برگشت نخورد، آنگاه با فروشگاه نعلبندان و یا بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت برطرف شود.

نکته
اطلـاعات فوق ممکن است به مرور زمان تغییر کند. در هرحال برای دریافت اطلـاعات CVV2 و رمز اینترنتی خود، کارت شما از هر بانکی که باشد، باید به خودپرداز همان بانک مراجعه کنید.