پس از آنکه فروشنده کالـا را برای خریدار ارسال کرد و خریدار رضایت خود را از کالـا اعلـامـ کرد نعلبندان وجه کالـا را پس از کسر کارمزد به حساب بانکی فروشنده واریز میکند. کلیه فروشندگان پس از فروش کالـا باید کارمزد نعلبندان را پرداخت کنند و نباید از آن طفره بروند.

در حال حاضر کارمزد نعلبندان برای کلیه کالـاها %3 از وجه دریافتی تا سقف 200,000 تومان است. دقت داشته باشید که کارمزد نعلبندان همـ بر روی وجه کالـا و همـ بر روی هزینه پستی آن لحاظ میشود.

اگر کالـایی دارید برای محاسبه کارمزد نعلبندان اینجا را کلیک کنید.

چند مثال
فروش کالـا به تعداد 1 عدد
قیمت واحد کالـا: 100,000 تومان
هزینه پستی: 3000 تومان
تعداد خرید: 1 عدد
مبلغ قابل پرداخت: 103,000 تومان
کسر %3 کارمزد: 3090 تومان
کارمزد نعلبندان: 3090 تومان
مبلغ قابل پرداخت به فروشنده: 99,910 تومان

فروش کالـا به تعداد 40 عدد
قیمت واحد کالـا: 1,000,000 تومان
هزینه پستی: 30000 تومان
تعداد خرید: 40 عدد
مبلغ قابل پرداخت: 41,200,000 تومان
کسر %3 کارمزد: 1,236,000 تومان
کارمزد نعلبندان: 200,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت به فروشنده: 41,000,000 تومان
در این مثال به علت اینکه کارمزد %3 از سقف 200,000 تومان بیشتر شد نعلبندان فقط همان 200,000 تومان را کسر میکند.

اگر کالـایی دارید برای محاسبه کارمزد نعلبندان اینجا را کلیک کنید.