کوکی یک فایل کوچک بر روی هارد دیسک کامپیوتر شما است. کوکی به تجزیه و تحلیل ترافیک وب سایت و یا ارائه پاسخ مناسب برنامه های کاربردی وب به درخواست های شما کمک میکند. یک وب سایت میتواند با کمک کوکی، عملیات خود را با نیاز های شما مطابقت دهد.

ما با استفاده از کوکی، تنظیماتی که شما در وب سایت نعلبندان ایجاد کرده اید را ذخیره میکنیمـ تا در دفعات بعد مجددا نیازی به انجامـ تنظیمات نباشد.

به طور کلی کوکی کمک میکند تا ما بتوانیمـ وب سایت خود را به صورت شخصی تر به شما ارائه دهیمـ. کوکی به هیج وجه امکان دسترسی ما یا دیگران به کامپیوتر شما را نمیدهد و به غیر از اطلـاعاتی که شما انتخاب میکنید هیچ اطلـاعات دیگری را با ما به اشتراک نمیگذارد.

شما میتوانید امکان استفاده از کوکی را بپذیرید یا آن را غیرفعال کنید. اکثر مرورگر های وب به طور خودکار کوکی را فعال میکنند. در صورتی که شما کوکی را غیرفعال کنید شاید نتوانید حداکثر استفاده را از وب سایت(های) ما ببرید.

استفاده شما از وب سایت نعلبندان و زیرمجموعه های آن به معنای رضایت شما از قراردادن کوکی در روی سیستمـ شما است. اگر در زمینه فوق اختلـاف نظر دارید و نمیخواهید ما از کوکی استفاده کنیمـ لطفا یکی از اقدامات زیر را انجامـ دهید:

بستن این وب سایت
وادار کردن مروگر به حذف کوکی ها بعد از پایان مرور وب
غیرفعال کردن کوکی برای وب سایت ما در تنظیمات مرورگر

اگر شما بدون غیرفعال کردن کوکی همچنان از وب سایت نعلبندان و یا زیرمجموعه های آن استفاده کنید ما آن را دلیلی بر رضایتتان از قراردادن کوکی در روی سیستمـ شما در نظر میگیریمـ.